Pomiędzy 6 a 27 maja 2022 roku, obywatele Łomży, miasta położonego w województwie podlaskim, będą mieli możliwość przedstawienia swoich propozycji do Budżetu Obywatelskiego na rok 2025. Informację tę przekazał urząd miejski. Na realizację projektów, które zdobędą najwięcej głosów w ogólnym głosowaniu, przeznaczona jest kwota 2,5 milionów złotych.

Nadchodząca edycja Budżetu Obywatelskiego w Łomży będzie już dwunastą z rzędu. Władze lokalne korzystają z tej okazji, aby przypomnieć mieszkańcom o fundamentalnym celu tego rodzaju budżetu. Pozwala on bowiem na to, aby to sami mieszkańcy decydowali o tym, jakie projekty chcieliby zobaczyć zrealizowane w ich mieście i to oni mają prawo zagłosować na te najbardziej im odpowiadające.

Podkreśla się sukcesy tej formy partycypacji społecznej – dzięki niej udało się wprowadzić wiele inwestycji odpowiadających na konkretne potrzeby mieszkańców. Wśród nich znajdują się place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu czy boiska sportowe. Miasto zyskało także nowe chodniki i parkingi, które poprawiają bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Władze miasta wyrażają nadzieję, że również w najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Łomży wykażą inicjatywę i aktywnie wezmą sprawy w swoje ręce, co podkreślają na stronie internetowej dedykowanej temu przedsięwzięciu.

Przy okazji przypomniano o zasadach uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim – każdy mieszkaniec Łomży ma prawo zgłosić dowolną ilość projektów, pod warunkiem, że każdy z nich jest poparty przez co najmniej 10 osób. Propozycje mogą składać również osoby niepełnoletnie, ale muszą one posiadać zgody swojego rodzica lub opiekuna prawnego.