Początek lipca przyniósł informacje o 69-procentowej realizacji finansowej oraz nieznacznie niższym, bo 3-procentowym zaawansowaniu w kwestii prac rzeczowych na budowie końcowego odcinka trasy Via Baltica. Szczególnie skupiamy się tutaj na 13-kilometrowym fragmencie drogi ekspresowej S61 prowadzącej od Łomża Zachód do węzła Kolno. Planowany termin, kiedy obwodnica Łomży stanie się przystępna dla jednego pasu ruchu, to wrzesień bieżącego roku, natomiast wszystkie prace budowlane powinny zostać zakończone do połowy następnego roku.

W ramach projektu przewidziano też budowę nowego odcinka DK64, który rozciągać się będzie od węzła Łomża Północ do Elżbiecina i będzie mierzył blisko 7 kilometrów. Szosa DK64 zostanie wyposażona w jedną jezdnię, a na skrzyżowaniach z istniejącą DK61 w Marianowie oraz z obecną DK64 w Elżbiecinie pojawią się ronda.

Sfinansowanie budowy drogi ekspresowej S61 pomiędzy węzłami Łomża Zachód i Kolno, z unijnego funduszu wyniosło niemal 245,9 milionów złotych. Wszystkie planowane koszty realizacji tego projektu szacowane są na ok. 448,1 milionów złotych, natomiast kwota kwalifikowalnych wydatków wynosi ok. 289,3 milionów złotych.

Projekt budowy objął również konstrukcję oraz przebudowę różnych odcinków dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową – takich jak wojewódzkie, powiatowe czy gminne. Przewidziano również budowę systemu odprowadzania wód deszczowych, który obejmuje kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe oraz urządzenia służące organizacji i bezpieczeństwu ruchu drogowego jak bariery energochłonne czy ogrodzenia. Dokonane zostanie także oznakowanie poziome i pionowe.