Z dniem 24 kwietnia 2024 roku, stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży objął st. kpt. mgr inż. Paweł Leszczyński. Decyzję tą podjął brygadier magister inżynier Janusz Kondrat, pełniący funkcję Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Paweł Leszczyński, który do tej pory kierował Wydziałem Kwatermistrzowsko-Technicznym, został wytypowany przez brygadiera magistra inżyniera Janusza Kondrata do pełnienia nowych obowiązków. W ten sposób Leszczyński zastąpi na stanowisku komendanta miejskiego poprzednika, a jego dotychczasowe zadania obejmują teraz również nadzorowanie działań jednostki straży pożarnej w Łomży.