Jest już zakończone ponad 65% wszystkich prac związanych z konstrukcją finałowego segmentu trasy Via Baltica. Segment ten rozciąga się od węzła Łomża Zachód do Kolna. W ramach tego projektu, prace ruszyły pełną parą przy tworzeniu połączenia betonowego między segmentami nawisowymi mostu przerzuconego nad rzeką Narew, co jest częścią budowanej obwodnicy Łomży. W efekcie, obie strony rzeki zostały połączone przez strukturę o imponującej długości 1205 metrów. Na chwilę obecną, ta droga ekspresowa S61 jest dostępna tylko dla ruchu na jezdni zachodniej, ale jest przewidywane, że zostanie udostępniona dla kierowców do końca września tego roku.

Połączenie segmentów mostu metodą nawisową jest procesem, który wymaga czasu. W tym kontekście, kluczowe znaczenie ma tzw. zwornik, który łączy dwie dotychczas rozdzielone części konstrukcji. Proces ten składa się z kilku faz:

Początkowo, za pomocą siłowników hydraulicznych następuje wyrównanie poziomu obu łączonych segmentów. Następnie są one połączone za pomocą spawania, z wykorzystaniem dystansowych blach i części dźwigara. Po wyrównaniu i połączeniu tych części, na ich powierzchni układane są deskowanie i zbrojenie, doposażone w osłony na kable sprężające. To wszystko następnie jest zabetonowane.

Gdy beton osiągnie odpowiednią wytrzymałość, do wcześniej wbudowanych osłon kablowych wprowadzane są kable sprężające. W końcowej fazie prac, usuwane są blokady i stężeń założone tymczasowo na czas łączenia segmentów.