Do chwili obecnej, nazwisko osoby, która obejmie stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) w Łomży, pozostaje tajemnicą. Zorganizowany proces rekrutacyjny nie zaowocował wyborem nowego lidera dla tej instytucji.

Do udziału w konkursie stanęły dwie osoby, lecz jedynie jedna z nich spełniała kryteria określone przez organizatorów. Niestety, mimo to, po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o niewskazaniu tego kandydata na stanowisko dyrektora MOSiR-u. To oznacza konieczność powtórnego ogłoszenia konkursu.

Zadania dyrektora do momentu wyłonienia nowego szefa są realizowane przez Szczepana Zakrzewskiego, który jest Kierownikiem Kompleksu Obiektów Wodnych Sportowo-Rekreacyjnych.