Otrzymaliśmy różne zapytania od naszych klientów korzystających z ciepła, jak również od Radnych miejskich, dotyczące struktury opłat za energię cieplną. W związku z tym, postanowiliśmy przekazać kilka informacji na ten temat, włączając w to porównanie indywidualnych elementów tych opłat w porównaniu do danych ogólnokrajowych.

Cena 1GJ energii cieplnej dostarczanej do naszych klientów rocznie obejmuje koszty związane z produkcją tej energii oraz koszty wynikające z jej dystrybucji do odbiorców.

Poniżej zamieszczamy tabelę z dogłębnymi danymi na temat zarówno tworzenia jak i transportu ciepła przez MPEC w Łomży. Tabela zawiera również informacje dotyczące całego naszego sektora energetycznego, które są regularnie publikowane przez Urząd Regulacji Energetyki w jego wydawnictwach pod tytułem „Energetyka cieplna w liczbach”.