Mężczyzna, który w czasie polowania w 2022 roku zabił bez pozwolenia dwa łosie, został zobowiązany przez Sąd Okręgowy w Łomży do uiszczenia kary finansowej. Ta decyzja sądu jest zmianą wcześniejszego werdyktu niższej instancji, która warunkowo umorzyła sprawę prowadzoną przeciwko Tadeuszowi Ch. i nałożyła na niego jedynie niewielką grzywnę.

Sytuacja miała miejsce podczas polowania w Grądach Woniecko jesienią 2022 roku. Tadeusz Ch., 72-letni myśliwy, strzelał do zwierząt przemykających przez drogę podczas polowania z innymi osobami. Niestety dla niego, okazało się, że padłe zwierzęta to źle trafione łosie – gatunek, do którego polowanie jest zabronione – a oba wystrzelone przez niego pociski trafiły w cel.

Początkowo Prokuratura Rejonowa w Zambrowie zamierzała umorzyć postępowanie przeciwko myśliwemu. Jednakże, mimo to, akt oskarżenia został przedstawiony sądowi. W efekcie Sąd Rejonowy w Zambrowie podjął decyzję o warunkowym umorzeniu sprawy na okres dwóch lat, nakładając na Tadeusza Ch. tylko symboliczną grzywnę wynoszącą 5 tys. zł. Dodatkowo sąd zadecydował o konfiskacie broni, której myśliwy użył do zabicia łosi.