Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisało umowę z kolejną instytucją artystyczną – Teatrem Lalki i Aktora z Łomży. Ta decyzja oznacza nowe możliwości dla tego łomżyńskiego teatru, otwierając mu drogę do dalszego rozwoju. Akt ten sformalizowano poprzez podpisanie umowy między stronami, co miało miejsce w Warszawie 14 listopada.

Prezydent Łomży oraz minister kultury spotkali się w Warszawie 14 listopada, aby oficjalnie potwierdzić współzarządzanie Teatrem Lalki i Aktora przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorząd miejski. To porozumienie, które ma obowiązywać przez najbliższe trzy lata, otwiera łomżyńskiej placówce artystycznej szersze możliwości rozwoju.

Teatr Lalki i Aktora w Łomży to już dwudziesta druga instytucja artystyczna, która zyskała wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współprowadzenie przez ministerstwo oznacza dla teatru stabilne źródło finansowania z budżetu państwa, w tym również możliwość otrzymania specjalnych dotacji celowych i inwestycyjnych. To zapewnia placówce lepsze perspektywy rozwoju. Jak podkreślił minister Piotr Gliński, w ciągu ostatnich 8 lat ministerstwo objęło współzarządzaniem ponad 60 instytucjami kultury.

Teatr Lalki i Aktora to druga instytucja kulturalna z Łomży, która znalazła się pod opieką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pierwszą była Filharmonia Kameralna.