Łomża została obdarowana przez rząd kwotą 35 milionów złotych w postaci dodatkowej subwencji, która jest dodatkiem do standardowej subwencji ogólnej. Władze miejskie planują skierować te fundusze na pokrycie kosztów bieżących. Reprezentanci samorządu łomżyńskiego i okolicznych gmin odbierali symboliczne czeki na Starym Rynku w Łomży z rąk polityków – posła Kazimierza Gwiazdowskiego oraz senatora Marka Komorowskiego.

W minionym tygodniu, premier Mateusz Morawiecki publicznie zaprezentował listę jednostek samorządu terytorialnego, które będą uprawnione do otrzymania tzw. subwencji ogólnej. Łomża znalazła się na tej liście z sumą 35 milionów złotych, o czym premier informował prezydenta miasta już w czerwcu podczas spotkania poświęconego tematyce problemów oraz perspektyw rozwojowych polskich samorządów.

– To są istotne fundusze dla naszego miasta, zwłaszcza, że w poprzednich latach dostawaliśmy mniejszą sumę, porównywalną jedynie z połową tej kwoty – zaznacza prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski. Dodał on, że otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące wydatki, a przede wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych. Jest to konsekwencją wzrostu minimalnej płacy. – Planujemy również przeznaczyć część środków na cele edukacyjne – dodaje prezydent Mariusz Chrzanowski, który ma zamiar ubiegać się o dodatkowe fundusze na rozwój infrastruktury oświatowej w ramach programu Polski Ład.