Dzięki środkom przyznanym przez Marszałka Województwa Podlaskiego, w Łomży zostanie zrealizowany projekt o tytule „Kulturalna integracja 60+”. Sejmik Województwa Podlaskiego podzielił bowiem pulę 300 tys. zł na działania skierowane do seniorów, przyznając 30 tys. zł naszemu miastu.

Samorząd Łomży, we współpracy z Łomżyńską Radą Seniorów, złożył wniosek o środki na realizację projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. W ramach projektu planowane są trzy spotkania szkoleniowo-integracyjne dla około 100 seniorów, wyjazd studyjny dla członków Łomżyńskiej Rady Seniorów oraz zakup biletów do Filharmonii Kameralnej dla 600 starszych melomanów. Realizacja działań, które nazwano „Kulturalna integracja 60+”, planowana jest na okres od września do grudnia 2023 roku.