W dniu 30 maja 2023 r. odbył się XIV Sejmik Samorządów Uczniowskich w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomży. Głównym celem tego wydarzenia było zintegrowanie oraz wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie przedsiębiorczości i działalności społecznej szkolnych środowisk samorządowych.

W tym roku na Sejmiku poruszano ważny temat  „Roli Samorządu Uczniowskiego w zakresie kształtowania postaw uczniów ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, przygotowujących do podejmowania odpowiedzialnych decyzji”. Honorowym Patronatem nad wydarzeniem objął je Podlaski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Łomży.

W auli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży spotkali się reprezentanci Samorządów Uczniowskich różnych placówek oświatowych z Łomży. W programie Sejmiku szczególne miejsce zajmowała prezentacja działalności poszczególnych Samorządów Uczniowskich. Dzięki przedstawionym na wydarzeniu prezentacjom uczniowie mogli zapoznać się z pomysłowością i kreatywnością kolegów w obszarze działalności samorządowej.