Wczoraj funkcjonariusze z łomżyńskiej drogówki podczas patrolu zwracali szczególną uwagę na egzekwowanie przestrzegania przepisów drogowych, zwłaszcza w kontekście relacji między kierowcami a pieszymi. Badali zachowanie uczestników ruchu drogowego w miejscach, gdzie często dochodzi do wypadków. Tylko w ciągu wczorajszego dnia ujawniono aż 42 wykroczenia, z czego 31 było związane z zachowaniem kierowców, 10 z działaniami pieszych, a 1 z postępowaniem rowerzysty.

Nadal najczęściej popełnianymi wykroczeniami przez pieszych są przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle oraz przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych. Natomiast głównymi wykroczeniami kierowców są wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściami dla pieszych oraz omijanie pojazdów zatrzymujących się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu na przejściu.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drogach jest odpowiedzialnością zarówno kierowców, jak i pieszych. Wzajemne poszanowanie przepisów oraz wzmożona uwaga mogą znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków drogowych.