Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mają szansę decydowania o tym, jak zostanie zainwestowana część pieniędzy z budżetu. Obywatele Łomży mogli zgłaszać własne projekty do zrealizowania w przyszłym roku, a we wtorek została opublikowana lista zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację.

Ponad 40 zadań do wyboru

Rada Budżetu Obywatelskiego w Łomży zaakceptowała 44 projekty, które zostały zakwalifikowane do głosowania, które rozpocznie się 19 września i potrwa do 3 października. Wśród wszystkich zadań 4 dotyczą zadań ogólnomiejskich, 12 zadań strefowych, 21 to zadania osiedlowe, a 7 z nich jest zadaniami z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Projekty dopuszczone do głosowania

Do etapu głosowania zakwalifikowały się między innymi budowa tężni solankowej, zakup ogólnodostępnych defibrylatorów czy wymiana nawierzchni na kilku ulicach, a nawet organizacja imprez. Cała lista dostępna jest w internecie.

Nie wszystkie pomysły przeszły pozytywnie weryfikację. Łącznie zostało zgłoszonych 66 projektów, a spośród 22 odrzuconych, 13 dotyczyło budowy tężni solankowej.

Mieszkańcy zdecydują, ile projektów zostanie zrealizowanych

Zrealizowane zostaną te projekty, które dostaną najwięcej głosów do wyczerpania puli finansowej przeznaczonej na każdą kategorię. Na zadania ogólnomiejskie przeznaczono 600 tysięcy złotych, na zadania strefowe 300 tysięcy, na zadania osiedlowe po 60 tysięcy na każde osiedle, a na zadania Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego pula wynosi 100 tysięcy złotych. Na przyszłoroczne inwestycje zagospodarowano ponad 2,5 miliona złotych.