W Łomży w strefie peryferyjnej miasta, na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, znajduje się na sprzedaż działka o numerze (31323).  Działka ta ma powierzchnię 2,4476 ha. To jest kolejna próba jej sprzedaży.

Gdzie dokładnie znajduje się działka? Jaka jest cena wywoławcza? Jakie są wymogi wobec nabywcy działki drogą przetargu?

Działka należy obecnie do miasta Łomża i znajduje się przy ulicy Spokojnej. Cena wywoławcza tego terenu wynosi 3.540.000,00 zł. Działka ta posiada atrakcyjne usytuowanie, bowiem znajduje się niedaleko krajowej drogi numer 61, która niebawem zostanie połączona węzłem „Łomża Zachód” z trwającą w budowie drogą „Via Baltica”. Ponadto wystawiona na sprzedaż działka, posiada dostęp do kanalizacji sanitarnej, oraz deszczowej. Co więcej, jest także podłączona do sieci elektroenergetycznej, do sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej. Teren na razie pokryty jest trawą, aczkolwiek wygrany w przetargu będzie musiał ją zagospodarować (zabudować).

Kiedy i gdzie odbędzie się przetarg?

Przetarg odbędzie się 26 listopada bieżącego roku, o godzinie 10:00. Wydarzenie będzie miało miejsce w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, przy ulicy Stary Rynek 14 w sali numer 213. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w ustnym przetargu, są zobowiązani wpłacić 354.000,00 zł, najpóźniej do 23 listopada tego roku.

Czy tym razem uda się sprzedać działkę ?