Dotację z budżetu województwa otrzymają aż trzy placówki. Będą to Szpital Wojewódzki w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii oraz Szpital Wojewódzki w Łomży.

Ile wynosi kwota dotacji? Jaką sumę otrzyma szpital w Łomży? Na co zostaną przeznaczone te fundusze?

Cała suma dotacji z budżetu wojewódzkiego wynosi – 2,5 mln zł. Część kwoty, a mianowicie 1,43 mln zł zostanie przekazana do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku im. Jędrzeja Śniadeckiego. Kolejna część w wysokości 170 tysięcy złotych, zostanie przekazana Białostockiemu Centrum Onkologii. Natomiast Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży otrzyma dofinansowanie w kwocie 900 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wymianę systemu radiologicznego wraz ze stacjami diagnostycznymi. Zostaną zakupione nowe instalacje oraz zostanie wdrożony nowy system radiologiczny wraz z diagnostycznymi stacjami lekarskimi. Zostaną także zintegrowane systemy szpitalne wraz z przeniesieniem danych na nową platformę. Szpital bardzo potrzebuje takiej wymiany, ponieważ teraźniejszy system radiologiczny jest stary i nie spełnia oczekiwanych wymogów i obowiązujących standardów.