Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z programu „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Gmina Jedwabne mogła przeprowadzić znaczącą inwestycję. Projekt polegał na przebudowie drogi w miejscowości Szostaki, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo wszystkich korzystających z tego odcinka drogowego.

Inwestycja o nazwie „Przebudowa drogi w miejscowości Szostaki, gm. Jedwabne w formule „zaprojektuj i wybuduj” została zakończona 22 kwietnia 2024 r. Pieniądze na realizację projektu pochodziły od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 277 354 zł.

Projekt stanowił część operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” prowadzonej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Całość była realizowana jako część działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Wszystko to działo się zgodnie z umową nr 0002po5-65151-UM1000337/22, podpisaną 15 grudnia 2022 roku.