Podjęto decyzję o przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w obszarze ulicy Wojska Polskiego 161B, które objąć mają zarówno drogę, jak i parkingi. Władze miasta Łomży doszły do porozumienia z mieszkańcami na temat szczegółów tego przedsięwzięcia podczas specjalnie zwołanego spotkania. Przewiduje się, że realizacja prac będzie miała miejsce w trakcie letnich miesięcy, ze względu na bliskość placówek edukacyjnych.

Osiedle „Bawełna”, gdzie mieszczą się cztery budynki wielorodzinne, od dłuższego czasu zmaga się z problemem zalania dróg oraz miejsc parkingowych po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu lub po okresach roztopów. Szczególnie dotkliwe są skutki tych zjawisk meteorologicznych w rejonie budynku przy ulicy Wojska Polskiego 161B. Woda gromadząca się na terenie parkingów uniemożliwiała korzystanie z nich, osiągając poziom powyżej kostek.

Kwestia ta skłoniła działających na rzecz miasta urzędników do zorganizowania dyskusji z reprezentantami społeczności lokalnej. Zebrało się na niej grono osób zaangażowanych w sprawy osiedla, w tym prezydent Mariusz Chrzanowski, jego zastępca Piotr Serdyński, naczelnicy Wydziału Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przedstawiciel MPGKiM, przewodniczący Rady Osiedla nr 1 Sebastian Chrzanowski oraz mieszkanka Agnieszka Sokołowska. Wszyscy uczestnicy zebrania koncentrowali się na możliwościach jak najszybszego rozwiązania problemu, który od dłuższego czasu jest źródłem frustracji mieszkańców.