Planowany do realizacji odcinek drogi ekspresowej S61, łączący Łomżę Zachód z Kolnem, będzie miał długość 12,9 km. Projekt ten przewiduje stworzenie obwodnicy wokół miasta Łomża. Jednym z kluczowych elementów tego przedsięwzięcia jest most MS-19 nad Narwią, którego długość wynosi 1205 metrów, co czyni go najdłuższym mostem tego typu w całym województwie podlaskim.

Razem na trasie powstaną 20 konstrukcji inżynieryjnych oraz trzy węzły komunikacyjne: Łomża Zachód, Nowogród i Łomża Północ. Pierwszy z nich, Łomża Zachód, został już oddany do użytku na początku czerwca br., co było tzw. krokiem milowym w kontekście projektu. Przewiduje się, że pierwsza jezdnia nowego odcinka S61 będzie dostępna dla kierowców w połowie 2024 roku.

Aktualnie prace budowlane skupiają się na tworzeniu ustrojów nośnych dla planowanych obiektów inżynieryjnych. Trwają również prace związane z przebudową sieci energetycznej, humusowaniem nasypów, umacnianiem poboczy oraz profilowaniem rowów melioracyjnych. Stopień zaawansowania tych prac jest obecnie szacowany na 49,5%.

Zgodnie z planem, cały odcinek powinien być całkowicie ukończony i oddany do użytku w połowie 2025 roku. Po jego oficjalnym otwarciu, droga ekspresowa S61 osiągnie swoją docelową, pełną długość, wynoszącą prawie 220 km.