Dni 15-17 września 2023 roku były wyjątkowymi dniami dla Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. To właśnie podczas tych dni, pod hasłem „Zjednoczenie łaską spotkania”, odbył się prestiżowy IV Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie zgromadziło licznych reprezentantów lokalnych wspólnot z różnych zakątków świata, w tym z Polski, Białorusi oraz Danii.

Wśród uczestników spotkania nie zabrakło wyższych przełożonych wspólnot pallotyńskich. Ich obecność podkreśliła wagę tego wydarzenia. Byli to: s. Iwona Nadziejko SAC, będąca przełożoną prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, ks. Zdzisław Szmaichel SAC, pełniący rolę przełożonego prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Waldemar Pawlik SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz ks. Przemysław Podlejski SAC, wiceprzełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Kongres odwiedzili także przedstawiciele Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (GRK ZAK). W spotkaniu uczestniczyli: ks. Jacob Nampudakam SAC, przewodniczący GRK ZAK, Gabriele Acerbi, wiceprzewodnicząca GRK ZAK oraz Helena Marquez Pimenta, pełniąca funkcję sekretarza generalnego GRK ZAK.