Seniorada, wydarzenie skierowane przede wszystkim do osób starszych lecz młodych na duchu, stała się już nieodłącznym elementem kulturalnej sceny Łomży. Z roku na rok przyciąga nie tylko miejscowych seniorów, ale także tych z okolicznych terenów. Wyjątkowość tego wydarzenia polega na tym, że bawią się tu ludzie w różnym wieku, nie tylko seniorzy.

Już po raz ósmy Seniorada, odbywająca się 14 września, zgromadziła tłumy seniorów, stając się doskonałą okazją do zabawy i integracji międzypokoleniowej. W trakcie imprezy można było dostrzec liczne grupy osób cieszących się wspólnie spędzanym czasem.

Po pewnym czasie przerwy, Seniorada powróciła na Stary Rynek – serce Łomży. To miejsce stanowiło idealną przestrzeń do odpoczynku dla seniorów. Uczestnicy imprezy mieli możliwość skosztowania regionalnych smakołyków i orzeźwiającej lemoniady, a także skorzystania z profilaktycznych badań zdrowotnych, takich jak pomiar ciśnienia czy poziomu cukru we krwi.

Na Senioradzie swoje stoiska miały również znaczące instytucje, takie jak Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży i Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Ich obecność na pewno przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności imprezy.