Miasto Łomża otrzymać ma dofinansowanie w wysokości niemal 3,5 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Środki przeznaczone będą na budowę dwóch hal sportowych o lekkiej konstrukcji przy II LO i „Wecie”. Oba projekty zostały pozytywnie zaopiniowane i znalazły się na liście beneficjentów programu „Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

W pierwszej edycji naboru w programie dofinansowana zostanie budowa 360 hal sportowych, których łączna wartość to ponad 730 mln zł. Założeniami programu „Olimpia” jest poprawa dostępności nowoczesnej infrastruktury sportowej w szkołach. Program ma na celu przede wszystkim spełnienie cywilizacyjnej potrzeby poprawy dostępu do infrastruktury sportowej, zwłaszcza dla dzieci. Ponadto, ma również umożliwić rozwój sportowy młodzieży oraz promować aktywność fizyczną wśród innych grup społecznych. W ramach programu „Olimpia” dopuszcza się różne warianty konstrukcji hal, takie jak zadaszenia łukowe z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową, zadaszenia łukowe z metalu z powłoką membranową lub zadaszenia metalowe z konstrukcją samonośną nad wielofunkcyjnymi boiskami o nawierzchni poliuretanowej lub trawiastej.

Pierwsze zadanie wykonane w ramach dofinansowania dotyczy budowy hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych.  Projekt obejmuje również zadaszenie boiska o wysokości około 10-11 metrów oraz mobilną strzelnicę laserową. Koszty całej inwestycji szacuję się w kwocie 2.242.857 zł, z czego dofinansowanie pokryć ma 1.569.900 złotych. Przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży natomiast powstać ma hala sportowa wraz z boiskiem, jak również mobilną strzelnicą laserową. Planowany koszt inwestycji to 2.671.428 złotych, a dofinansowanie 1.869.00 złotych.