Prezydent Miasta Łomża złożył wniosek o przyznanie dotacji z budżetu województwa na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Wniosek zatwierdził już Zarząd Województwa Podlaskiego. Decyzja jednak jest teraz w rękach radnych, którzy w sprawie przeprowadzą głosowanie. 

Kolejne środki pozyskane na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 pomóc mają w podniesieniu standardu obiektu oraz zmniejszenie wkładu własnego, ze środków miasta. Do tej pory Łomża otrzymała na ten cel dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3,9 mln), z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów ( 1 mln zł), z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (647 tys. zł) oraz z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (475 tys. zł). Ponadto z budżetu województwa miasto stara się o przyznanie 1,5 mln złotych. 

W ramach inwestycji powstanie całkiem nowy obiekt stanowiący salę sportową. Istniejąca sala natomiast zostanie rozbudowana oraz uzupełniona o windę. W nowym budynku znajdować się będą m.in. 3 oddzielone kotarami boiska, trybuny, siłownia, sale do ćwiczeń. Umieszczone w nim będą także szatnie, z których korzystać będą uczniowie z całej szkoły.