Ostatnia sesja rady w Łomży była pełna emocji i dyskusji. Wszystko za sprawą uchwały budżetowej na 2023 rok, którą poparło 15 radnych. Podczas głosowania nad budżetem miasta aż 7 osób było przeciwnych uchwaleniu budżetu, a jedna wstrzymała się od głosu. Jakie inwestycje zaplanowano w 2023 roku w Łomży? 

Miasto Łomża zaplanowano w roku 2023 dochody w wysokości 428 059 075 złotych, natomiast wydatki na poziomie 449 843 901 zł. Na inwestycje zabezpieczono środki w wysokości około 73,2 mln złotych. 

Najwięcej pieniędzy, ponieważ ponad 23 mln złotych samorząd przeznaczy na oświatę. Środki pozwolą na budowę Przedszkola Publicznego nr 5, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz dokończenie Bursy nr 2. Niektóre budynki oświatowe dostosowane zostaną ponadto do przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych. W Łomży zakupione mają zostać także autobusy elektryczne w ramach realizacji projektu “Zrównoważona Mobilność Miejska”. Na ten cel zaplanowano 21,1 mln złotych. Środki zabezpieczono również na inne działania, planowane na 2023 rok: 

  • budowa II i III etapu bulwarów nadwiślanych, 
  • kontynuowanie termoizolacji budynków komunalnych.

Na zadania ze środków budżetu Obywatelskiego natomiast zaplanowano w uchwale budżetowej  2,5 mln złotych.