W kontekście zbliżających się wyborów samorządowych, Prezydent Łomży wspólnie z kandydatami na radnych reprezentującymi Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Chrzanowskiego, zdecydowali się na przeprowadzenie energicznej kampanii mającej na celu zgromadzenie podpisów poparcia. Wszystkie 4 okręgi wyborcze miasta zostały objęte tą inicjatywą, a przedstawiciele Komitetu spotkali się z obywatelami zamieszkującymi różnorodne dzielnice miejskie.

Podczas tych spotkań, prezydent Chrzanowski oraz postulujący o miejsca w radzie kandydaci, mogli cieszyć się ciepłym przyjęciem i żywym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Wielu z nich deklarowało swoje poparcie dla obecnej władzy, zwracając uwagę na pozytywny wpływ dotychczasowej pracy prezydenta na rozwój Łomży. Szczególnym uznaniem cieszyły się nowe inwestycje, które znacznie przyczyniły się do poprawy standardu życia w mieście, jak również działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa.

Zgodnie z obowiązującym prawem wyborczym, aby lista kandydatów na radnych mogła być zgłoszona w każdym okręgu wyborczym, musi zostać poparta co najmniej 300 podpisami wyborców.