Publiczna Szkoła Podstawowa zlokalizowana w malutkiej miejscowości Lutostan na terenie gminy Łomża, jest uznawana za jedną z najmniej licznych szkół w tym regionie. Formalne zakończenie jej działalności nastąpiło już w 2000 roku, jednak już od pierwszego września tego samego roku, szkołę przejął i zarządzał nowy organ – Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym o nazwie „Edukator”. Mimo to, ten nieustannie rozwijający się ośrodek edukacyjny ma zaniknąć począwszy od kolejnego roku szkolnego. Wobec tej decyzji, rodzice uczniów wyrazili swoje jednomyślne sprzeciw, apelując do Wójta o interwencję.

Decyzję o likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Lutostani, Rada Gminy Łomża podjęła 25 lutego 2000 roku. Począwszy od roku szkolnego 2000/2001, placówką zarządzało Stowarzyszenie „Edukator”, co spotkało się z dużym uznaniem ze strony rodziców uczniów. Dzięki temu przez ponad dwie dekady nie musieli oni martwić się o edukacyjną przyszłość swoich pociech oraz logistycznymi wyzwaniami, które nierzadko wiążą się z edukacją najmłodszych. Niestety, wraz z nadejściem następnego roku szkolnego, planuje się zamknięcie szkoły w Lutostani. Mimo licznych próśb od mieszkańców miejscowości i wysiłków na rzecz zrozumienia trudnej sytuacji, w jakiej znajdą się najmłodsze dzieci, decyzja władz pozostaje niezmieniona.