Działkowcy będą mogli ubiegać się o dotacje

Prezydent Miasta Łomża ogłosił nabór wniosków o dotacje na projekty związane z budową bądź modernizacją infrastruktury ogrodowej w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) na terenie miasta Łomża. Inicjatywa ma poprawić warunki korzystania z ROD przez działkowców oraz zwiększyć dostępność dla odwiedzających tereny. 

W ciągu ostatnich trzech lat łomżyńskie ogrody działkowe otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 56 000 złotych z budżetu miasta Łomża. Te środki zostały wykorzystane zarówno na modernizację istniejącej infrastruktury ogrodowej, jak remont sieci wodociągowej w ROD „Aster”. Ponadto wpłynęły one na wymianę liczników elektrycznych w ROD „Wiarus” i ROD im. Jakuba Wagi oraz zakup i montaż dwóch bram wjazdowych do ROD „Wiarus”.

W tym roku plany inwestycyjne w łomżyńskich ogrodach działkowych są równie imponujące. W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Grobla” planuje się bowiem wdrożenie kolejnego etapu budowy sieci elektrycznej, co umożliwia podłączenie działek z części ogrodu, które wcześniej nie miały dostępu do tego medium. Zarząd ROD im. Jakuba Wagi kontynuuje modernizację Domu Działkowca.

Prezes ROD „Aster” w Łomży, Jan Płoński, informuje , że planuje się kolejny etap modernizacji sieci wodociągowej w ogrodzie „Aster”. Polegać ma on na wymianie rur stalowych na rury polietylenowe (PE) oraz wykonaniu indywidualnych przyłączy do działek. Ta modernizacja pozwoli na bezawaryjne funkcjonowanie wodociągu i dostarczenie wody pod odpowiednim ciśnieniem do działek znajdujących się w odległych częściach ogrodu. Dzięki finansowemu wsparciu samorządu Miasta Łomża możliwe będzie realizacja tych prac.

Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych, jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ROD. W tegorocznym budżecie miasta Łomża przeznaczono 50 000 zł na wsparcie łomżyńskich ROD.