W Łomży, na największym mieście rondo usytuowanym przy Placu Kościuszki, wprowadzono nowe oznaczenia drogowe. Te poprawki służą dwóm celom – zniwelowaniu przestojów oraz podniesieniu poziomu bezpieczeństwa na drodze. Nowo dodane znaki drogowe zabraniają skręcania z pasa wewnętrznego w ulicę Zjazd.

Na uwagę zasługują również czerwone linie, które pomimo braku formalnej reprezentacji w polskim katalogu oznaczeń drogowych, mają na celu przypominać kierowcom o konieczności utrzymania wyjazdu z ronda wolnym od pojazdów.

Jest to praktyka znana z innych państw, gdzie ze względu na kolorystykę linii nazywana jest „yellow box”. Jest to obszar skrzyżowania, gdzie zatrzymanie się jest niedozwolone. W naszej rzeczywistości ten obszar został umiejscowiony przy wyjeździe z ronda znajdującego się przy Placu Kościuszki i prowadzącego do ulicy Zjazd. Dzięki temu rozwiązaniu, kierowcy ustępujący pierwszeństwa pieszym nie będą zatrzymywać się w miejscu, które mogłoby uniemożliwić wjazd na rondo z ulicy Rządowej – wyjaśnia Łukasz Czech, reprezentujący Urząd Miasta Łomży.