Przedszkole powinno być dla dzieci przede wszystkim miejscem, w którym zaraz po domu rodzinnym rozwijają swoje horyzonty oraz zdobywają nowe umiejętności. To szczególnie ważne także w rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami, dlatego też Publiczne Przedszkole Specjalne nr 3 w Łomży dokłada starań, aby stworzyć możliwości wspierające sprawność najmłodszych. Ponadto dba o to, aby zajęcia przeprowadzane były w sposób ciekawy oraz pomagały w budowaniu poczucia ważności. 

Przedszkole bierze udział w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego, co pozwoliło na zwiększenie miejsc w placówce. Pozyskane środki bowiem przyczyniły się do rozbudowy i modernizacji przedszkola. Dzieci mogą korzystać z terapii światła, jak i sal do integracji sensorycznej. Powstała również sala rehabilitacyjna, w której są pionizatory. A czas zabawy na świeżym powietrzu mali uczniowie spędzić mogą na bezpiecznym placu zabaw. 

Ponadto pozyskane środki przeznaczono na zakup sprzętu, który wspomaga terapię przedszkolaków. Jak informuje ZSS to m.in. komunikatory i programy do AAC, interaktywna multisensoryczna ściana oraz monitor interaktywny.