Od początku grudnia gospodarstwa domowe, które wykorzystują prąd jako główne źródło ogrzewania, mogą składać wnioski o dodatek elektryczny. W zależności od ubiegłorocznego zużycia prądu otrzymać można 1000 lub 1500 zł dodatku. Wypłata nastąpi po weryfikacji złożonego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży wniosku w formie papierowej. Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. 

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują do ogrzania mieszkania m.in. pompy ciepła, bojlery i piece akumulacyjne. Głównym warunkiem otrzymania świadczenia jest natomiast zgłoszenie źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) nie później niż do 11 sierpnia 2022 roku. Termin ten nie dotyczy jednak gospodarstw, które zgłaszają źródło ogrzewania po raz pierwszy dla danego budynku. W zależności od zużycia energii elektrycznej w roku 2021 otrzymać można 1000 zł, gdy zużycie nie przekroczyło 5 MWh. Większa wartość zużytego prądu upoważnia natomiast do otrzymania 1500 zł dodatku. Podczas składania niezbędnych dokumentów pamiętać należy o wykazaniu stanu faktycznego, udowadniając go otrzymanymi rachunkami. 

Dodatek energetyczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które otrzymały już świadczenie na paliwa stałe. Ponadto starać się o niego nie mogą osoby, które wykorzystują odnawialne źródła energii do produkcji prądu zasilającego urządzenia elektryczne.