Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, podczas rozmów na naszej antenie wyjawił ambitne plany związane z budową Centrum Sztuki Filmowej na terenie Łomży. Wizja ta zakłada stworzenie subregionalnej instytucji, która ma stać się miejscem spotkań dla twórców filmowych. Ponadto, twórca projektu podkreślił, że centrum będzie ściśle powiązane z Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi.

Olbryś tłumaczy, że celem inwestycji jest stworzenie miejsca, które pełnić będzie funkcje przyrodnicze, gospodarcze i promocyjne. Podkreśla, że obecnie brakuje takiego ośrodka, a lokalni filmowcy są zmuszeni do podróżowania do Warszawy czy Białegostoku w celu realizacji swoich programów i aranżacji artystycznych. W opinii wicemarszałka, koszt powstania centrum nie powinien przekroczyć 20 milionów złotych, a jego powstanie będzie dumą i chlubą dla mieszkańców Łomży.

Obecnie rozważane są różne lokalizacje na miejsce powstania inwestycji, w tym Bank PKO przy cmentarzu i wieża ciśnień. Zdaniem Olbrysia, wieża ciśnień doskonale nadaje się na siedzibę Centrum Sztuki Filmowej, ze względu na piękny widok na Dolinę Narwi oraz starówkę miasta. Ponadto, zwraca uwagę, że w pobliżu powstają nowe osiedla mieszkaniowe, co dodatkowo podkreśla atrakcyjność tej lokalizacji.