Na Akademii Łomżyńskiej, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka zyskał uznanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co stanowi potwierdzenie właściwego procesu kształcenia studentów w tym zakresie.

– W trakcie procesu oceny, Komisja szczególnie pozytywnie oceniła wyposażenie naszych laboratoriów oraz hali technologicznej, porównując je z infrastrukturą innych szkół wyższych, w tym również dużych centrów akademickich. Ceniono także nasze silne zaangażowanie na rzecz studentów, jak np. możliwość nauki w formie hybrydowej, która umożliwia młodzieży pogodzenie studiów z pracą zawodową – mówi dr inż. Aneta Wiktorzak, Dziekan Wydziału Nauk Informatyczno-Technologicznych na Akademii Łomżyńskiej.

Z drugiej strony, Prodziekan tego samego wydziału Akademii Łomżyńskiej, dr inż. Emilia Szabłowska, specjalistka od technologii żywności, podkreśla, że klucz do sukcesu kierunku i pozytywnej oceny programowej leży w skutecznej współpracy pomiędzy kierownictwem uczelni, wydziału a przedsiębiorcami i społeczeństwem.