Łomża, miasto położone w województwie podlaskim, stało się beneficjentem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Łączne środki, które udało się uzyskać dla miasta to blisko 34 miliony złotych. Całkowity koszt projektu wynosi nieco ponad 49 milionów złotych. Planowane inwestycje obejmują zakup nowoczesnych elektrobusów, modernizację bazy MPK Łomża oraz wyposażenie jej w stacje do ładowania tychże pojazdów.

Mariusz Chrzanowski, prezydent miasta, zauważył, że to jedno z największych wsparć finansowych z zewnętrznych źródeł, jakie udało się pozyskać dla samorządu łomżyńskiego. Podkreślił również, że inwestycje te są kontynuacją strategicznych działań miasta skierowanych na rozwój ekologicznego transportu publicznego.

Projekt przewiduje zakup czterech autobusów elektrycznych oraz przebudowę warsztatów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK), tak aby były one w stanie obsługiwać pojazdy zeroemisyjne. Planowana jest również instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii oraz stanowiskami do ładowania autobusów elektrycznych. MPK Łomża zostanie wyposażone w halę garażową, która będzie skonstruowana w taki sposób, aby można było na niej zamontować instalację PV.

Jednym z elementów projektu jest również utworzenie obiektu Park&Ride przy ulicy Zjazd. Znajdzie się tam strefa płatnego parkowania z inteligentnym systemem zarządzania, wyposażona w parkomaty zasilane odnawialnymi źródłami energii. Ponadto, planowane jest ustawienie samoobsługowych stacji naprawy rowerów.