Łomża jest w trakcie ubiegania się o dodatkowe fundusze na realizację planów modernizacyjnych w mieście. Te środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład. W celu pozyskania tych funduszy, miasto zdecydowało się na składanie wniosków w ramach tego programu. Ogółem, Łomża złożyła trzy takie wnioski. Oprócz tego, miasto skierowało dwa wnioski do drugiego naboru w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Całkowita wartość wnioskowanych funduszy wynosi około 44 milionów złotych.

Jednym z głównych projektów, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie, jest „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Łomży”. Planowany koszt tego zadania wynosi aż 8 milionów złotych. Projekt ten obejmuje przeprowadzenie termomodernizacji w kilku obiektach edukacyjnych, w tym w budynku III Liceum Ogólnokształcącego (z pominięciem sali gimnastycznej), budynkach A, B i D Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 oraz w budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Całkowity koszt tych inwestycji szacowany jest na kwotę nieco poniżej 8,9 miliona złotych.