Miasto Łomża wysoko w zestawieniu Ogólnopolskiego Rankingu Miast na Prawach Powiatu 2022, które przygotował po raz kolejny Związek Powiatów Polskich. Zaszczytne 9. miejsce oraz obecność wśród grona zwycięzców to duże wyróżnienie. Świadczy również o zaangażowaniu wśród jednostek samorządu oraz poprawy jakości i warunków życia mieszkańców.

Z informacji przedstawionych przez Urząd Miejski w Łomży wiadomo, że laureaci Ogólnopolskiego Rankingu Miast na Prawach Powiatu 2022, wyłonieni zostali w czterech kategoriach: powiaty do 60 tys., od 20 do 120 tys., powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Wpływ na wybór poszczególnych samorządów miały liczne kryteria Związku Powiatów Polskich, które ujęte zostały w jedenastu kategoriach tematycznych m.in. rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego czy też działania proinwestycyjne i prorozwojowe.